Advertisement

Filipinler ekonomisi, Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ardı ardına sekizinci çeyrekte de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydetti.

Manila'da Filipinler İstatistik Otoritesi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Filipinler GSYİH'si yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 arttı.

Ülke, 2017 yılının ilk çeyeğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 büyümüştü.

Bloomberg anketine katılan 19 ekonomistin medyan tahmini, Filipinler ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 6.4 büyüyeceği yönündeydi.