Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye’de son 10 yılda üniversite mezunları yoksullaşırken okuryazar olmayanlar yoksulluktan kurtuldu. 10 yılda okuryazar olmayan yoksul sayısı 446 bin azalarak 1 milyon 523 bine inerken üniversite mezunlarından yoksullaşanların sayısı 126 bin artarak 150 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri Türkiye’de üretilen gelirden en zengin yüzde 20’lik dilimin aldığı payın yüzde 46.5’ten 47.2’ye çıktığını ortaya koyarken yoksullaşan kesimin daha çok eğitimli kesim olduğu görüldü. Araştırmaya göre orta direk sayılacak yüzde 60’lık kesimin ortalama kişi başı 821 liralık geliri eriyip zenginlerin cebine giderken bu kesim ciddi anlamda fakirleşti. Ancak fakirleşenlerin eğitim durumları oldukça ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor. Çünkü alışageldiği gibi yoksullaşan kesim eğitimsizler değil tersine eğitimliler fakirleşiyor.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 2006’da Türkiye’de yoksul olan eğitimli sayısı 24 bin iken 2015’te bu rakam 129 bine ve 2016’da ise 150 bine ulaştı. Yani 10 yılda 126 bin arttı. Son 1 yılda bile üniversite mezunu yoksul sayısı 21 bin arttı. Tersine okuryazar olmayanlar ise hızlıca yoksulluktan kurtuldu. Son 10 yılda okuryazar olmayan yoksul sayısı 1 milyon 969 binden 1 milyon 523 bine geriledi. Yani tam 446 bin azaldı. Son 1 yılda da okuryazar olmayan yoksul 114 bin azaldı.

75 BİN OKUL BİTİRMEYEN

Buna bir okul bitirmeyenleri de eklediğimiz zaman rakam daha da ilginç hale geliyor. 10 yılda bir okul bitirmeyen yoksulların sayısı 75 bin azalarak 1 milyon kişiden 929 bine indi. Böylece ilkokul bile bitirmeyen 521 bin kişi yoksulluktan kurtulmuş oldu. Lise altı eğitimlilerde de yoksul sayısı 10 yılda 49 bin, son bir yılda ise 74 bin düştü.

Toplam yoksul sayısı ise 264 bin azalarak 7.2 milyondan 6.9 milyon kişiye indi. 2015’ten 2016’ya kadar ise Türkiye’deki toplam yoksul sayısında okur yazar olmayan kesimdeki yoksulluğun azalması ile 129 bin kişilik azalma olduğu saptandı. Peki hangi kesimin geliri ne oldu? 10 yıl önce yani 2006’da okuryazar olmayanların ortalama geliri yıllık 3 bin 269 lira iken bu rakam tam yüzde 231 artışla 2016 sonunda 10 bin 815 liraya ulaştı. Son bir yıldaki artış yüzde 29’u buldu.

YAŞLANMANIN DOĞAL ETKİSİ VAR

Yandaki tablonun gerçekleşmesinde nüfus yapısının değişmesinin de etkisi olduğu tahmin ediliyor. Toplumdaki okuryazar olmayan sayısı da daha çok yaşlı olan bu kesimin hayatını kaybetmesi sonucu azalıyor.

YOKSULLAR ARTIK BİRBİRİNE YARDIM ETMEYİ BIRAKIYOR

Tüm toplum kesimlerinin gelir artışı 10 yılda yüzde 185 ve son 1 yılda ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. Türkiye ortalaması kişi başı gelir 2006’da 8 bin 754 lirayken 2016’da 24 bin 976 liraya ulaştı.

Buna karşın üniversite mezunlarının ortalama geliri 15 bin 152 liradan 39 bin 536 liraya yükselebildi. 10 yıllık artış yüzde 161 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken son 1 yıllık artış da yüzde 14 ile okuryazar olmayanların neredeyse yarısında kaldı.

GAYRİMENKULÜN PAYI AZALDI

Gelir türlerine bakıldığında ise maaş ve ücretlerin payının toplamda yüzde 49.7 ile sabit kaldığı görüldü. Buna karşın en yoksul kesimde maaşın payının yüzde 37.3’ten yüzde 39.7’ye çıktığı buna karşın en zengin yüzde 20’lik dilimde ise ücretin payının yüzde 52.4’ten yüzde 51.4’e gerilediği ortaya çıktı. En yoksul yüzde 20’lik kesimde gelir içinde en fazla payı yüzde 8’den 8.9’a çıkan tarım aldı. Buna karşın 2015’te yoksul kesimlerin gelirinde yüzde 5.1 pay alan hanelerarası pay, yani birbirine yardım yüzde 4.5’e geriledi. En yoksul yüzde 20’de devletin yaptığı yardım da yüzde 20.5 ile sabit kaldı. En zengin yüzde 20’lik kesimde ise gelir artışında aslan payı yüzde 21.8’den yüzde 23.7’ye çıkan müteşebbis gelirlerinde yaşandı. Zenginlerde ikinci en çok artan gelir kalemi yüzde 3.1’den 3.4’e çıkan menkul kıymet yani tahvil ve hisse gelirleri oldu.

Haberturk.com