Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen bilgilere göre, program döneminde ekonomide sistemik risklerin sınırlandırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Finansal İstikrar Komitesi, bu tür risklerin azaltılması için çalışmalarına devam edecek. Reel sektörün kur riskinin azaltılması ve yönetilmesine ilişkin makroihtiyati tedbirler devreye sokulacak. Reel sektörün Dövize duyarlılığının ve kur riskinin daha kapsamlı ve makul bir frekans aralığında izlenmesi amacıyla reel sektör sistemik risk veri takip modeli oluşturulacak.

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı ortaya çıkacak kayıpların tazmin edilmesi için "alacak sigortası" uygulaması yaygınlaştırılacak.

Derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak üzere Merkezi Risk Kayıt Kuruluşu kurulacak. Bu çalışmanın ardından milli bir derecelendirme kuruluşu oluşturmaya yönelik çalışmalara başlanacak.

Finansal sistemin derinleştirilmesine yönelik tedbirler kapsamında da Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak. Sınırlı ve süreli şirketlerle trust fonların (güvene dayalı) yasal altyapısı hazırlanacak. Yerli ve milli ödeme sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacak.

- Emtialar için organize piyasa

Ürün ihtisas Borsalarının işleyişine ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Metal gibi emtiaların vade sonunda fiziki teslimatının da yapılacağı organize piyasalar oluşturulacak.

Hane halkının borçlanma ve uzun vadeli tasarrufa dair farkındalığının geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme programı hazırlanacak. Firmaların tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendirmesi teşvik edilecek.

- Faizsiz finansa özel düzenleme

Faizsiz finans piyasalarının derinleştirilmesi amacıyla Faizsiz Finans Kanunu çıkarılacak. Bu kapsamda, Faizsiz Finans Standartları Kurumu kurulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygun kurumsal yönetim ilkeleri belirlenecek.

AA