Advertisement

(Güncellendi 16:28)

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması, hükümete tavsiye edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının İdlib'de "gerginliği azaltma görev gücü" kapsamında yürüttüğü harekat hakkında Kurul'a bilgi arz edildiği belirtildi.

Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurların, İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirmesinde bulunulan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Irak Anayasası’nı i̇hlal eden gayrimeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendi̇ri̇lmi̇ş, alınması öngörülen yeni̇ tedbi̇rler müzakere edi̇lmi̇şti̇r. Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahi̇m Hali̇l Sınır Kapısı'nın merkezi Irak yöneti̇mi̇nce devralınması süreci̇ni̇n başlatılması, hükümete tavsi̇ye edi̇lmi̇şti̇r. Bu çerçevede merkezi Irak yöneti̇mi̇ni̇n tüm ülkede anayasal egemenli̇ği̇ni̇ tesi̇s etmek üzere ve özelli̇kle Kerkük'te attığı adımlar değerlendi̇ri̇lmi̇ş, Irak'ın si̇yasi̇ bi̇rli̇ği̇ni̇n ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfetti̇ği̇mi̇z önem bi̇r kez daha vurgulanmıştır.

Merkezi Irak Yöneti̇mi̇'ni̇n Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehri̇n son dönemde bozulmaya çalışılan demografi̇k yapısının, tari̇hi deri̇nli̇ği̇ne uygun şeki̇lde tesi̇si̇ni̇ de sağlamayı amaçlaması hususundaki̇ hassasi̇yeti̇mi̇z ve beklenti̇mi̇z özelli̇kle beli̇rti̇lmi̇şti̇r."

- OHAL süresi

Bildiride, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) değerlendirildiği belirtilerek, "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA