Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2017 Güz Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, güz döneminde 2017 brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranı, bahar döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 30,7 oldu.

TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 104 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2017 Güz Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.

Buna göre, bu yıl güz döneminde, 2017 brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranı, bahar döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 30,7 oldu.

İş yerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ile 249 arasında, 250 ile 499 arasında ve 500 ve üzerinde bulunan iş yerlerinde, sırasıyla yüzde 22,9, yüzde 16,3 ve yüzde 35,5
olmak üzere tüm büyüklük gruplarında bahar döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.

Bu yıl güz dönemi anket sonuçlarına göre, gelecek yıl yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde
33,6 artacağı öngörüldü. Gelecek yıl yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarındaki iş yerlerinde 2017'ye göre daha yüksek bir yatırım artışı
beklendiği, yüzde 42,3 ile en yüksek artışın çalışan sayısı 205 ile 499 arasında olan iş yerlerinde öngörüldüğü, bunu sırasıyla yüzde 36,8 ve yüzde 24 ile çalışan sayısı 500 ve üzeri, çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerlerinin izlediği gözlendi.

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, bu yılki yatırımlar daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik oldu. Bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İş yerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2017 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok
yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu görüldü.

Gelecek yılki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin
artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörüldü.