Advertisement

TBB Risk Merkezi Kasım 2017 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, 2017'nin kasım ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 240 milyar lira olarak gerçekleşti.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 129 milyar lirası bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 32 milyar lirası finansman şirketleri ve 30 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Kasım 2017 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 74 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan düşerek yüzde 3,2 seviyesine geriledi.

- Ticari krediler 1 trilyon 715 milyar lira oldu

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Kasım 2017 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 715 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, imalat sanayisini yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 13 ile inşaat sektörü takip etti.

İnşaat sektörü bir yıl içerisinde yüzde 36 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 24 arttı. Kasım 2017 dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör, yüzde 4,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,8 ile turizm sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Kasım 2017 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 525 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 38’ini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 6'sını taşıt kredileri ve yüzde 39'unu diğer bireysel krediler oluşturdu.
Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 3,8 seviyesine geriledi.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon artarak 29,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 17,6 bin lira oldu.

Kasım 2017 dönemi itibarıyla İstanbul’da 181 milyar lira, Ankara’da 51 milyar lira ve İzmir’de 34 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 40 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise Ankara, Van ve Mersin olarak sıralandı.

AA