Advertisement

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozi̇syonu geli̇şmeleri̇

- Geçen yılın Kasım ayı sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 230,9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 643,5 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen yılın Kasım ayında 2016 sonuna kıyasla yüzde 7,1 artarak 230,9 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 11,2 yükselerek 643,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın Kasım ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 7,1 artarak 230,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 11,2 yükselerek 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, geçen yılın Kasım sonunda 412,6 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2016 sonunda 363,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 8,1 artışla 114,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,6 yükselişle 73 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,3 artarak 30,9 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, geçen yılın Kasım ayında 2016 sonuna göre, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 11,8 yükselişle 158,3 milyar dolara ulaştı.

- Portföy yatırımları 168,3 milyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yılın Kasım ayında 2016 sonuna göre yüzde 17,7 artarak 168,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 27,4 artışla 45,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 9,7 yükselişle 29,3 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 14,5 artarak 44,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, Kasım'da 2016 sonuna göre yüzde 7,8 yükselerek 316,9 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları yüzde 18,7 azalışla 0,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 9 artışla 33,2 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 6,3 azalışla 11,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,5 artarak 90,7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,4 yükselerek 110 milyar dolara ulaştı.

AA