Advertisement

Kamu alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılacak, kalan tutar ise Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara mahsup edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Tahsilat İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılacak, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilecek.

Öte yandan, yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, talebin yapıldığı gümrük idaresince karşılanacak.