Advertisement

Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü yayınlanan 24-25 Ocak toplantısı tutanaklarına göre, bazı yetkililer, varlık alımlarından çıkış programına ilişkin genişlemeci eğilimlerin bırakılması yönünde tercih belirtti. 

Tutanaklarda, yine de, böyle bir düzenleme için henüz erken olduğu sonucuna varıldı.

Yetkililer, "iletişimde istikrar sağlanmasının gereğini" büyük ölçüde kabul etti. Para politikasına ilişkin iletişimin, AMB'nin sözlü yönlendirmesi doğrultusunda ekonomideki gidişata göre gelişmesinin süreceği yönünde görüş bildirildi. 

Politika yapıcıları arasında, enflasyondaki gidişat konusunda "giderek daha emin olmak makul" görüşü mevcut. 

Genel olarak, üyeler arasında, şu anki para politikası duruşunun büyük ölçüde uygun olduğu konusunda geniş çapta anlaşma sağlandı.