Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

2016 yılında, istihdam edilen kadın nüfusunun çalışma çağındaki kadın nüfusuna bölünmesiyle hesaplanan kadın istihdam oranı toplumun genelinde kadınlar için yüzde 28 olarak gerçekleşirken, aynı oran erkekler için yüzde 65,1 oldu. Çizgisel grafiğe bakıldığında 5 eğitim seviyesinde de erkekler kadınlardan daha yüksek istihdam seviyesine sahip. Eğitim seviyesi yükseldikçe aradaki farkın kısmi olarak kapandığını gözlemleniyor.

 

Cinsiyete göre yarı zamanlı çalışan kadın ve erkek oranlarında, kadın yıllar içinde yüzde 5'lik bir düşüş göstermesine rağmen, liderliğini sürdürdü. Oran erkekler için yaklaşık yüzde 7 seviyesinde seyrederken, 2016 yılı için istihdam edilen her 5 kadından 1'i yarı zamanlı çalıştı.

 

 

Cinsiyete göre yönetici pozisyonundaki bireylerde, erkekler yaklaşık yüzde 85 ile lider konumda. 6 yıllık zaman diliminde oranlar her iki cinsiyet için de önemli bir değişik göstermedi. Yani her 20 yöneticiden 17'si erkek, 3'ü kadın çıkarımı yapılabilir.

 

 

Sektörlere göre kadın ve erkek istihdam oranlarına bakıldığında, her istihdam edilen 2 kadından biri hizmet sektöründe çalışıyor, hizmet sektörünü tarım ve sanayi sektörleri izledi. Toplum genelinde istihdam edilen erkeklerin en fazla çalıştığı sektör, kadınlarda olduğu gibi hizmet sektörü. Ancak erkeklerin sanayi sektöründe tarım sektöründe olduklarından daha çok tercih edildiği söylenebilir.