Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Beklenti Ocak ayı verisinin 6.90 milyar dolar olmasıydı. 12 aylık cari işlemler açığı 51.57 milyar dolar ile 2014 ortasından beri en yüksek rakam oldu. Portföy yatırımları Ocak'ta 4.92 milyar dolar oldu. Net hata noksan da bu dönemde -1.24 milyar dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2017'nin aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar yükselişe 822 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin ocak ayına kıyasla 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, geçen yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

Bu arada Aralık ayı cari açık verisi 7.70 milyar dolardan 7.67 milyar dolara revize edildi. 

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 149 milyon dolar azalarak 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 4 milyar 917 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 289 milyon dolar ve 1 milyar 195 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 246 milyon dolar ve 493 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Genel Hükümet, 2 milyar dolar yeni tahvil ihracında bulundu.

Diğer yatırımlarda 7 milyar 474 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 592 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 922 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 88 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 1 milyar 93 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 4 milyar 381 milyon dolar net giriş gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2017 Ocak 2018 Ocak
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.694 -7.096
1. İhracat 11.891 13.140
2. İthalat 14.988 20.774
  Mal Dengesi -3.097 -7.634
3. Hizmet Gelirleri 2.282 2.765
4. Hizmet Giderleri 1.651 1.846
  Mal ve Hizmet Dengesi -2.466 -6.715
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 437 484
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 834 963
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.863 -7.194
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 169 98
B. SERMAYE HESABI -13 33
C. FİNANS HESABI -3.055 -12.679
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 241 318
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 678 606
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 24 334
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.624 5.251
11.1. Hisse Senetleri 649 289
11.2. Borç Senetleri 975 4.962
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.375 -3.672
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 9 3
12.3. Bankalar 2.738 -2.886
12.4. Diğer Sektörler -372 -789
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.393 3.802
13.1. Merkez Bankası -7 -8
13.2. Genel Hükümet 170 -120
13.3. Bankalar 2.528 1.328
13.4. Diğer Sektörler 702 2.602
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 348 5.616
D. NET HATA VE NOKSAN -2.403 -1.235
  GENEL DENGE 2.055 -4.381
E. REZERV VARLIKLAR -2.055 4.381
14. Resmi Rezervler -2.055 4.381
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0