Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak sonu itibarıyla 122,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artışla 122,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,6 artarak 68,4 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 5,1 yükselişle 54,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,7 azalarak 16,4 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 5,3 artarak 20,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 artışla 17,2 milyar dolara çıktı. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8 artarak 14,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 98,6 milyar dolar oldu

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,4 artışla 42,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,3 artarak 24 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,1 yükselerek 98,6 milyar dolara ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4 artarak 53,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 4,6 artarak 67,8 milyar dolara çıktı. Geçen yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 3,6 azalışla 2018 Ocak sonu itibarıyla 107 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1 milyar 215 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51’i dolar, yüzde 30,6'sı avro, yüzde 15,5'i TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 184,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,6, Merkez Bankasının yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 83 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

AA