Advertisement

Hükümetten yapılan açıklamada, son tarife artışının, mevcut ithalat-ihracat dengesi sebebiyle Çin'e karşılık verme imkanı tanımadığı, bu nedenle Washington yönetiminin DTÖ'ye şikayet edildiği belirtildi.

Şikayet başvurusunda, Çin'in ABD'den yaptığı yıllık ihracatın toplam değerinin 200 milyar doları bulmadığı, bu nedenle daha önce teknoloji ürünlerine yönelik tarife artışında olduğu gibi DTÖ kuralları uyarınca aynı miktardaki ürüne karşılık tarife artışı uygulama olanağı bulunmadığı ifade edildi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ABD 2017 yılında Çin'den yaklaşık 505 milyar dolar değerinde ürün alırken, Çin ABD'den 130 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.

- ABD-Çin ticaret savaşının gelişimi

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda tarife getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart tarihinde Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD yönetimi, 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

Washington yönetimi Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi halinde yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne daha ilave gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

AA