Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaparak rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında Döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürmüştü.

Söz konusu değişikliğe ilişkin tebliğ Perşembe günkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/5)

MADDE 1  25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 40’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-20

1,0

20-25

1,4

25-30

1,7

30-35

2,1

35-40

2,5

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797

10-

7/9/2016

29824

11-

22/10/2016

29865

12-

1/11/2016

29875

13-

19/11/2016

29893

14-

26/11/2016

29900

15-

11/01/2017

29945

16-

8/11/2017

30234

17-

9/5/2018

30416