Advertisement

BDDK swap limiti oranları hakkında açıklama yaptı.


BDDK açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Bilindiği  üzere  bankaların  yurtdışı  yerleşiklerle  yaptıkları  bir  bacağı  Döviz  diğer
bacağı  TL  olan  para  swaplarından,  işlemin başlangıç  tarihinde  spotta  yurtiçi  bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz  işlemi)  işlemler  ve  vadede TL  alım  yönünde  gerçekleştirecekleri  forward,  opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar   yeni   bir   işlem   yapılamayacağı,   bu   mahiyetteki   vadesi   gelen   işlemlerin yenilenemeyeceği,   söz   konusu   oranın   günlük   olarak   solo   ve   konsolide   bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştır.

Bu  defa,  %  25  sınırlamasına  dahil  edilen  işlemlerin  hesaplamasında  90  ilâ  360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur"