Advertisement

Resmi Gazete , Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanıyordu. Başbakanlığın lağvedilmesinin ardından, genel müdürlük ve matbaa çalışanları başka kamu kurumlarına dağıtıldı. Son olarak matbaa çalışanları geçen hafta Cuma günü itibarıyla yeni görev yerlerine gönderildi. 

Resmi Gazete, bundan böyle sadece dijital olarak yayımlanacak.

TÜRKİYE’DE RESMİ GAZETE’NİN TARİHÇESİ

Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazete’nin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Veka-i” gazetesine dayanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Resmi Gazetesi ise İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edildi. Halen Resmi Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih Resmi Gazete’nin kuruluş tarihini gösteriyor. Resmi Gazete’nin 1’inci sayısı, kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlandı.

Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22’nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763’üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirildi.

SAVAŞ NEDENİYLE İKİ YIL YAYIMLANMADI

Resmi Gazete ilk sayıdan 16’ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18’inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21’inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlandı. Resmi Gazetenin 18/7/1921 tarihli 21’inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22’nci sayısı arasında, savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçti. Bu süreçte kabul edilen kanunlar Resmi Gazete’de yayımlanmadan yürürlüğe girdi.

1923’te yayımlanan bazı nüshalarda, “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildi. Bu kısımda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlandı.

Resmi Gazete, 1/12/1928 tarihinden itibaren Latin alfabesiyle basılmaya başlandı.

TÜM SAYILARI İNTERNETTE

Resmi Gazete, 27/6/2000 tarihinden itibaren internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlandı. Resmi Gazete’nin 7 Şubat 1921 tarihinden bu yana yayımlanan tüm sayılarına, 2011 yılından beri internetten erişilebiliyor.