Advertisement

Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Eylül ayı TÜFE’nin %3.6; yıllık bazda ise %21.3 olması yönünde.

Medyan beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Enflasyonu 2003 yılı zirvesine ulaşacak. Temmuz 2003 TÜFE yıllık %23,59; Ağustos 2003 TÜFE yıllık %21,12 olarak gerçekleşmişti.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Eylül ayında aylık enflasyonun %2,66; yıllık %20,24 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Ağustos ayında enflasyon aylık % 2.3, yıllık %17.90 olmuştu.