Advertisement

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Kasım ayına yönelik enflasyon anketi sonuçlandı.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Kasım ayında aylık enflasyonun -%1,20; yıllık %21,90 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Kasım ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda %0,25; yıllık bazda ise %23,70 olmasını bekliyor.

Ankete katılan 20 kurumun medyan beklentisi ise Kasım ayı TÜFE’nin -0,60%; yıllık bazda ise %22,66 olması yönünde.

Enflasyon Ekim'de % 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 olmuştu.