Advertisement

TCMB'nin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCMB'nin Esas Mukavelesinin 14'üncü maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendi "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." şeklinde değiştirdi.

Kapat