Advertisement

Reel kesim güveni Şubat'ta 4,2 puan artarak 97.2'ye yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 96,9 puan seviyesinde gerçekleşti

Merkez Bankası´ndan yapılan açıklamada, "Gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmendi.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlemlendi.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı görüldü.

"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 23.2 seviyesine geriledi.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenler yüzde 9.3'e, aynı kaldığını belirtenler ise yüzde 74.1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenler yüzde 16.6'ya geriledi."

Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1'e indi.