Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, hükümete sunumunda son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

İmalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Yılmaz, dış talebe ilişkin belirsizlikler önemini korurken iç talebin göreli olarak daha güçlü bir görünüm sergilediğini, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmesiyle birlikte ise işsizlik oranlarının halen yüksek seviyesini koruduğunu açıkladı.

''Yatırım harcamalarında ılımlı artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir'' diyen Yılmaz, gelecek aylarda enflasyonun önemli bir düşüş sergileyeceği ve çekirdek enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Yılmaz, 2010 yılının ilk yarısında hızlı bir artış gösteren banka kredilerinin yılın üçüncü çeyreğinde daha istikrarlı bir seyir izlediğini aktardı.

Son dönemde krediye erişim imkanlarında iyileşme sağlanmasıyla beraber, küresel krizden en çok etkilenen Kobi'lere kullandırılan kredi miktarında yüksek artışlar yasandığını ifade eden Durmuş Yılmaz, firmaların takibe dönüşen kredi oranlarının da gerilediğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı , yılın üçüncü çeyreğinde de tüketici kredilerindeki toparlanma eğilimi sürdüğünü ve takipteki bireysel kredi oranlarının gerilemeye devam ettiğini, kredi eğilim anketlerinin işletmelerin kredi talebinde güçlenme yaşandığını gösterdiğine dikkat çekti.

Küresel kriz sırasında kredi koşullarında yaşanan sıkılaştırmanın sona erdiğini belirten Yılmaz, karşılıksız çıkan çek sayısının son dönemde belirgin bir azalma eğilimi sergilediğini, yeni kurulan şirket sayısındaki hızlı artışın da iktisadi faaliyette canlanmaya işaret ettiğini söyledi.