Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan Güven İndeksi ile Eğilim ve Beklenti İndeksi ekim ayında, bir önceki döneme göre artış eğilimi göstererek iyimserlik düzeylerine ulaştı.

İTO, İstanbul Piyasa Güven İndeksi ile Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi'nin 2010 yılı Ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Güven İndeksi ile Eğilim ve Beklenti İndeksi, bir önceki döneme göre artış eğilimi göstererek iyimserlik düzeylerine ulaştı. 2010 yılı Ekim döneminde İstanbul için, Piyasa Güven İndeksi 107,91, Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi ise 109,48 olarak gerçekleşti.

2010 Nisan ayından itibaren küresel ekonominin durgunluktan beklenenden daha hızlı çıkması, Çin ve Hindistan ekonomilerinde sağlanan aşırı büyüme hızı ile global ölçekte artan talebin yurtiçi yansımaları ve yabancı sermaye için gelişmekte olan ülkelerin cazibesini koruması sonucu Güven İndeksi 107,91 ile 2006 Ekim ayından itibaren en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçmiş ve gelecek dönemlerde; firma faaliyetleri, sektörün talep durumu ile ülkenin genel ekonomik durumuna yönelik değerlendirmelerde iyimserlik yönünde artış ön planda oldu. Bu dönemde piyasalara yönelik güven, turizm ve metal eşya sektörü hariç diğer tüm sektörlerde iyimserlik sınırının üzerinde gerçekleşirken, turizm sektöründeki bu hareketin mevsimsel olduğu düşünülüyor.

2010 Temmuz döneminde 139,89 ile iyimserlik seviyesinin üstünde seyreden indeks, ekim döneminde de artış eğilimini sürdürerek 147,29'a yükseldi. Büyüme sürecine giren ekonomide bu dönem için yatırım yapma eğilimi kuvvetlendi.

Olası sermaye artışında inşaat ve tekstil sektörlerinde kendi sektöründe yatırım yapma eğilimi artarken, başka sektörde yatırıma yönelme eğilimi tekstil hariç tüm sektörlerde artış gösterdi.

2010 Ekim ayında, olası sermaye azalışında turizm hariç tüm sektörlerde sermaye koyma eğilimi artarken, faaliyet alanını daraltma eğilimi tekstil, turizm ve metal eşya sektörlerinde, inşaat ve tekstil dışındaki sektörlerde ise başka sektörde faaliyete yönelme eğilimi kısmende olsa yükseliş gözlendi.

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda oluşan olumlu hava, reel sektörün ekonomiye olan güvenini arttırmaya başladı ve 2010 Temmuz ayında 86,61 olan indeks 2010 Ekim ayında 101,08'e yükselerek iyimserlik seviyesinin üstüne çıktı.

6 ay öncesine göre bugün genel ekonomik durum ile ilgili görüşte; turizm sektörü hariç diğer sektörlerde indeks değerleri bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında artış eğilimi gösterirken, gıda, tekstil ve taşıt sektörlerinin iyimserlik seviyesinin üstüne çıktığı görüldü.

Ülkenin genel ekonomik durumuna yönelik beklentilerde 2008 Ekim ayında 54,97 ile dip seviyesine gerileyen yayılma indeksi, oluşan olumlu konjonktür ile 2010 Ekim döneminde 106,28'e ulaşarak ilk defa iyimserlik seviyesinin üstüne çıktı. Gelecek 6 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi; turizm dışındaki tüm sektörlerde artış gösterirken, indeks gıda, inşaat, tekstil ve taşıt sektörlerinde güven sınırının üzerinde gerçekleşti.-PİYASA EĞİLİM VE BEKLENTİ İNDEKSİ-Global krizden Türkiye'nin Avro Bölgesine göre daha hızlı çıkması, özellikle kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair kaygıların giderilmesi ve kamu harcamalarının kısılmasına yönelik alınan önlem paketleri ve reel kesimde artan rekabet gücü, Eğilim ve Beklenti indeksine olumlu yansımalarını bu dönemde de sürdürdü.

2010 Temmuz ayında 101,74'e gerileyen Eğilim İndeksi de yılın üçüncü çeyreğinde tekrar yükseliş göstererek 109,48 ile bugüne kadarki en yüksek iyimserlik seviyesine ulaştı.

Eğilim ve Beklenti İndeksi; gıda, inşaat, tekstil ve taşıt sektörlerinde iyimserlik sınırının üzerinde kalırken, turizm ve metal eşya bu sınırın altında kaldı. Ancak metal eşya sektörü bir önceki döneme göre olumlu yönde eğilim gösterdi.