Advertisement

Konu ile ilgili şirketten gelen açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Tekstil İşçileri Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 12.11.2010 (bugün) tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı Grev Kararı ve Şirketimizce alınan Lokavt Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.