Advertisement

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Aksigorta A.Ş Yönetim Kurulu'nun 02 Kasım 2010 saat 16.00'da yapılan toplantısında;

31 Ekim 2010 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sayın Turgay ÖZBEK'in istifasının kabulüne ve 1.derece imza yetkisinin  kaldırılmasına,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan hizmet süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Levent DEMİRAĞ'ın atanmasına ve kendisine 1.derece imza yetkisi verilmesine,

Ayrıca Sayın Hayri ÇULHACI'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına, Sayın Levent DEMİRAĞ'ın  Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine   atanmasına,


karar verildi.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.