Advertisement

Goldaş Kuyumculuk, KAP'tan 120 milyon TL'ye ulaşan sermayesinin tescili ve sermaye artışı hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Şirketimizin, 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.000.000.-TL artırılarak 120.000.000.-TL'na ulaşan sermayesi 30.12.2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na başvurularak tescil edilmiş olup, tescil ile birlikte sermaye artırım işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamlanmıştır. Artırılan 40.000.000.-TL nominal bedelli (C) grubu hamiline yazılı payların Borsa kotuna alınması için aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na  başvuru yapılmıştır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.