Advertisement

Konu hakkında İMKB'den yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde kain tapunun 29243 ada 3 parsel numarasında kayıtlı, ekspertiz değeri 9.129.032 USD olan 6.241 m2 büyüklüğündeki arsayı 9.000.000 USD bedelle satın almış olup alış bedelinin tamamını peşin ödemiştir.

Söz konusu arsa portföyümüzde yer alan ve 15.03.2010 tarihinde satın alınmış olan  29243 ada 4 parsel (eski adı ile 29183 ada 2 parsel) numaralı 16.331 m2 büyüklüğündeki arsa ile komşu olup, her iki arsa birlikte projelendirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.