Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Sorumluluk Beyanı


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:12.11.2010
KARAR SAYISI :18
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Grubumuzun 01.01.2010 - 30.09.2010 faaliyet dönemine ait konsolide olarak hazırlanan özet finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Grubumuzun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloların ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Grubumuzun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloları Grubun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve konsolide faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Burak Tunca
Finans ve Mali Kontrol Müdürü

Murat Parmakçı
Genel Müdür Yardımcısı

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı