Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılına ait Sağlık Harcama İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcamasının yüzde 90,6'sını (52 milyar 320 milyon TL) cari sağlık harcaması oluşturdu. Özel sektör sağlık harcamasının yüzde 64,4'ü yani (10 milyar 36 milyon TL) hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

1999 yılında yüzde 4,8 olarak gerçekleşen toplam sağlık harcamasının GSYH'ya oranı, 2008 yılında yüzde 6,1'e yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması 2007 yılında 725 lira (553 dolar) iken, 2008 yılında 812 lira (624 dolar) düzeyine yükseldi.

Toplam sağlık harcaması içindeki kamu sağlık harcaması payı, 1999'dan beri en yüksek düzeyini görerek 2008'de yüzde 73 olarak gerçekleşti. 2008 yılında özel sektörün payı ise önceki yıllara göre düşerken, yüzde 27 olarak hesaplandı.

1999 yılında yüzde 29,1 olarak gerçekleşen hanehalkı tarafından yapılan cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı, 2007 yılında yüzde 21,8'e, 2008 yılında ise yüzde 17,4'e düştü.