Advertisement

ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Protesto edilen senet sayısı 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,9, tutarı da yüzde 25,7 azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, 2009 yılında 1 milyon 599 bin 957 adet olan protestolu senet sayısı, 2010 yılında 1 milyon 216 bin 173 adede, 7 milyar 771 milyon 278 bin 563 lira olan protestolu senet tutarı da 5 milyar 768 milyon 822 bin 845 liraya geriledi.

Protestolu senet sayısı ve tutarı 2010 yılının Aralık ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre de azaldı. Söz konusu dönemde protestolu senet sayısı yüzde 26,2'lik azalışla 109 bin 540 adede, protestolu senet tutarı da yüzde 25,9'luk azalışla 521 milyon 804 bin 8 liraya düştü.-KASIM-ARALIK-2010 Aralık ayı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise protesto edilen senetlerin sayısında da tutarında da artış görüldü. Kasım ayında protesto edilen senet sayısı 103 bin 146 adet, tutarı da 442 milyon 855 bin 884 lira düzeyindeydi.

2009 ve 2010 yıllarında aylar itibariyle protesto edilen senet sayısı ve tutarları şöyle:. 2009 2010

. --------------------- ---------------------

AYLAR ADET TUTAR ADET TUTAR

------ ------- ----------- ------- -----------

Ocak 144.585 739.206.547 106.911 600.762.794

Şubat 136.775 612.214.432 91.129 413.677.428

Mart 137.257 634.907.566 106.560 489.702.333

Nisan 135.229 611.123.042 98.048 463.812.298

Mayıs 131.080 605.035.823 95.529 430.775.038

Haziran 130.374 642.494.206 102.904 473.137.448

Temmuz 136.324 719.721.455 101.981 557.755.264

Ağustos 130.291 633.978.691 99.551 467.169.962

Eylül 133.706 656.395.902 104.943 476.455.630

Ekim 126.920 641.825.797 95.931 430.914.758

Kasım 108.923 569.659.144 103.146 442.855.884

Aralık 148.493 704.715.898 109.540 521.804.008

-------- ------------- --------- ------------

OCAK-ARALIK 1.599.957 7.771.278.563 1.216.173 5.768.822.845