Advertisement

ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Türkan Al - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrikli otomobillerin motor gücüne göre yüzde 3, yüzde 7 ve yüzde 15 olmak üzere 3 ayrı kategoride vergilendirileceğini bildirdi.

Şimşek, motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyen motosikletlerde de mevcut ÖTV'nin yüzde 22'den yüzde 8'e düşürüleceğini belirtti.

Bakan Şimşek, AA muhabirine Torba Kanun kapsamında elektrikli otomobillerin vergilendirilmesine dönük kararname taslağının hazırlandığını söyledi.

Şimşek, kararname taslağı ile ilk defa ÖTV mevzuatında elektrikli araçların vergilendirilmesiyle ilgili hususların düzenlendiğini ifade etti.

Kararname taslağıyla elektrikli binek otomobiller ve motor gücü 20 kilovatın altında olan elektrikli motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlendiğini kaydeden Şimşek, bunun yanı sıra dar gelirli vatandaşların kullandığı motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olan motosikletlerde de ÖTV indirimine gidildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, bu çerçevede, motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 3, 85-120 kilovat arasındakilere yüzde 7, motor gücü 120 kilovatı aşanlara da yüzde 15 ÖTV uygulanacağını açıkladı. Şimşek, düzenlemede, motor gücü 20 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletlerden yüzde 3 ÖTV alınmasının öngörüldüğünü, motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyen diğer motosikletlerde de ÖTV oranının yüzde 22'den 8'e düşürüldüğünü bildirdi.

Maliye Bakanı, yeni ÖTV düzenlemeleriyle, bu tür araçlar için teşvik edici bir vergilemenin amaçlandığına dikkati çekti.

Halen, motor silindir hacmi 1600 cm3'e (1600 hariç) kadar olan binek otomobillere yüzde 37, 1600-2000 cm3 (2000 hariç) arasında olanlara yüzde 60, 2000 cm3 ve üzerindeki otomobillere ise yüzde 84 oranında ÖTV uygulanıyor. Torba Kanunda da motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 37, 85-120 kilovat arası olanlara yüzde 60, 120 kilovatı geçenlere ise yüzde 84 ÖTV öngörülmüştü. Kanunda, Bakanlar Kurulu'na bu oranları yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi verilmişti. İndirimli oranlara ilişkin Kararname Taslağı da bu çerçevede hazırlandı.-DİĞER KALEMLERDE MEVCUT ORANLAR KORUNUYOR-Bu arada, Bakan Şimşek, Torba Kanunun 87'inci maddesiyle düzenlenen Özel Tüketim Vergisinin ekindeki ekinde ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin de uluslararası uygulamalara paralel olarak güncellendiğini ifade etti.

Daha önce de kamuoyuna açıklandığı gibi kanundaki düzenlemelerin tamamen güncellemeye yönelik olduğunu vurgulayan Şimşek, ÖTV oran veya tutarlarında değişiklik yapılmasının düşünülmediğini söyledi.

Maliye Bakanı, ''Kararname Taslağı ile de ÖTV kapsamına giren mallarda yürürlükteki kararnamelere göre hali hazırda uygulanmakta olan vergi oranlarında ve tutarlarında herhangi bir değişiklik öngörülmemiş, mevcut tutar ve oranlar aynen korunmuştur'' dedi.