Advertisement

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de, istihdamın yüzde 20'sinin işe alımını yapan çok uluslu şirketler, ABD'deki alımlarını azaltırken, diğer ülkelerdeki işe alımlarını artırıyor. Bu durum da ABD'deki küreselleşmenin ülke ekonomisine etkileri konusunda kafaları karıştırıyor.

Çok uluslu şirketler, 2000'li yıllarda ABD'deki işe alımlarını 2.9 milyon kişi azaltırken, deniz aşırı ülkelerde yaptığı alımlar 2.4 milyon kişi arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre, bu 1990'lardan çok büyük bir değişime işaret ediyor. 90'lı yıllarda bu şirketler, ABD'de 4.4 milyon ve diğer ülkelerde 2.7 milyon kişi olmak üzere tüm dünyadaki istihdamın artırılmasında büyük rol oynadı.

Diğer yandan, işsizlik oranından rahatsız olan ABD'de 2009 yılı boyunca toplamda ABD'de 21.1 milyon ve ABD dışında da 10.3 kişi işe alındı.

Bu rakamlar aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin iş gücü piyasasındaki başarısını da yansıtıyor.