Advertisement

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Gertrude Tumpel-Gugerell,finans piyasalarının toparlanmasıyla birlikte, Banka'nın politika yapıcılarının, ekonomiyi desteklemek için tasarlanan olağanüstü para politikası araçlarını geri çekmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tumpel-Gugerell, "Standard dışı para politikası tedbirlerimizin, finansal koşulların iyileşmesine paralel olarak, geri çekilmesi devam ettirilmeli" dedi ve "Aynı zamanda, hükümetler, gerekli reformları uygulamaya koyarak, güveni geri kazanmak için çalışmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, finans krizi ile mücadele için uygulamaya koyduğu uzun vadeli finansman tedbirlerinin bazılarını geri çekti ve Başkan Jean-Claude Tricher, Haziran ayında, önümüzdeki üç ay için sınırsız fonlamayı devam ettirip ettirmeyeceğini açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Konsey üyesi Luc Coene, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, standard dışı tedbirlerin "mümkün olduğu zaman" geri çekileceğini açıklamıştı.

Tumpel-Gugerell, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, finans sisteminin krizi son iki yılda yendiğini ve daha az bankanın merkez bankasının likidityesine iht,iyaç duyduğunu kaydetmişti.

Tumpel-Gugerell, dün yaptığı açıklamada, "İlk ve en önemlisi, finans piyasası regülasyon ve denetimini güçlendirmemiz gerek" dedi ve "Piyasanın zor durumda kalmasından, regülasyon ve denetim eksikliğinden ve disiplinsiz kamu harcamalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan ortak para birimimizi sorumlu tutamayız" şeklinde görüş bildirdi.

Tumpel-Gugerell, Avrupa Merkez Bankası'nın 9 Haziran'daki politika kararında yer almayacak. Zira 6 üyeli Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi 9 Haziran'da bitiyor ve yerine Belçikalı Peter Praet geçecek.