Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ''AA-'' olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu üç kademe düşürerek ''A-'' ye çekti, uzun vadeli kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi.

Kuruluşun ülke notları grubu direktörü Chris Pryce yaptığı açıklamada, not indiriminin, Yunanistan'daki krizin ağırlığını ve bunun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankacılık sistemi ve kamu finansmanı için yarattığı riskleri yansıttığını vurguladı.

Fitch, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankalarındaki aktiflerin yaklaşık üçte birinin Yunanistan'daki herhangi bir krizden etkilenmeye elverişli olduğuna dikkat çekti. Bunların 14 milyar avrosunun Yunanistan devlet tahvili, 5 milyar avrosunun ise Yunanistan bankaları tarafından piyasaya sürülen tahvillerden oluştuğu belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, küçük bir ülke olmasına karşın gereğinden fazla büyüyen bir bankacılık sistemi bulunuyor. Bankacılık aktiflerinin, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık dokuz katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Fitch, bankacılık sistemini kurtarma maliyetinin GSYH'nin yüzde 25'i düzeyinde olabileceğine işaret ederek, ülkenin kredi notunun orta vadede tekrar düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin borcunun GSYH'ye oranının yüzde 61 olduğu ifade ediliyor.