Advertisement

Derneğin yayınladığı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda, seçim sonrasında ekonomiyi soğutmak için alınabilecek tedbirlerin inşaat sektörüne olası etkileri ele alındı.

Raporda, 2011 yılına başlarken Merkez Bankasından gelen ekonomiyi soğutma adımlarının önemli bir bölümünün inşaat sektörünü zorlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, uzun vadeli düşük faizli kredilerle satış rakamlarını güçlendirmeyi amaçlayan inşaat sektörünün bu çabalarının, Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranları ile krediler üzerinde oluşturduğu baskıdan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak gerek konut satışlarında, gerekse yapı ruhsatlarında gerileme yaşandığı kaydedilen raporda, son açıklanan TÜİK verilerinde konut satışlarında bir önceki döneme göre yüzde 6,61 gerileme belirlendiği, yapı ruhsatlarının ise ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla yüzde 7,8, yüzde 29,3 ve yüzde 37,6 düzeylerinde düşüş gösterdiği anımsatıldı.

Raporda, 2011 yılının ilk yarısında özellikle Merkez Bankasının adımları sonrasında gayrimenkul alımına yönelik koşulların olumsuza döndüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Seçim sonrasında tek başına iktidara gelen AK Parti'nin ekonomiyi soğutma hamleleri devam edebilecektir. Önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin ilk olarak faiz dışı araçlarla tüketici talebinin hızını kesmeye çalıştığı görülebilecektir. Böyle bir ortamda özellikle konut sektöründe kullanılan kredilerde yüzde 25 öz kaynak şartının gerekirse yüzde 40'a kadar yükseltilmesi doğrudan sektörü olumsuz etkileyebilecek unsurdur.

Bunun yanı sıra kredi kartıyla alışverişte taksitlendirme adedinin 3 ile sınırlandırılması, Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarını daha da arttırması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bankaların topladıkları TL ve Döviz mevduatına uygulanan mevduat sigorta priminin yükünü arttırması, kredilere uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin ve çeşitli masrafların yükünün arttırılması gibi seçenekler konuşulmaktadır. Bu seçeneklerin uygulamaya konulması konut alım koşullarını kötüleştirecektir. Yine AK Parti tarafından en son seçenek olarak görülse de, faizlerde yükselişe yönelimin de bir noktadan sonra gündeme gelebileceği unutulmamalıdır. Tüketicinin bu olasılıkları göz önünde bulundurarak gayrimenkul piyasasındaki mevcut koşulları değerlendirmesi yerinde olacaktır. Kısaca, seçimler sonrasında gayrimenkul alım koşulları ağırlaşabilir, tüketici hızlı davranmalı.''