Advertisement

İtalya hükümeti, bütçe dengesini sağlamak için 68 milyar dolarlık tasarruf önlemi planlıyor.

Söz konusu kanun tasarısı bakanlar kurulunun onayını aldı, oylama için parlamentoya gönderildi.

Üç yıllık planla bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,9 seviyesine çekilmesi, 2014'de ise dengeye kavuşturulması amaçlanıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, son günlerde, İtalya'nın düşük büyüme hızına ve yüksek kamu borcuna dikkat çeken raporlar yayımladılar. İtalya'nın kamu borcu GSYH'sinin yaklaşık yüzde 120'si düzeyinde bulunuyor.

Tasarruf planıyla, ticari işlemlere yeni vergiler getirilmesi planlanırken, bir yandan da genç girişimciler için vergi indirimleri öngörülüyor. İtalya hükümeti, kamu sektöründe işe alımları geniş kapsamda durdurmak isterken, bakanlıkların da bütçelerinde kesinti planlıyor.

İtalya Maliye Bakanı Giulio Trem

Kapat