Advertisement

Dış ticarette, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri yüzde 19,3, ithalat birim değeri yüzde 21,3 artarken, miktar bazında endekslerde artış oranları ihracatta yüzde 0,1, ithalatta yüzde 16,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ''Dış Ticaret Endeksleri 2011 Yılı Haziran Ayı Sonuçları''nı açıkladı.

Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, ana sektörler itibarıyla haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 19,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 21,3 oranında arttı.

Haziran ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 15,4, balıkçılıkta yüzde 33,9, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,6 ve imalat sanayiinde yüzde 19,4, hurdalarda yüzde 43,2 düzeyinde yükseldi.

İthalat birim değer endeksi ise geçen yılın haziran ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 43,6, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 37,6, imalat sanayiinde yüzde 18,3, hurdalarda yüzde 12,2 artış gösterdi.-İKİNCİ ÇEYREKTE DEĞER ENDEKSLERİ-Bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran döneminde), geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 17, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 19,4 oranında arttı.

İlgili dönemde ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre tarım ve ormancılıkta yüzde 7,3, balıkçılıkta yüzde 29,5, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,4 ve imalat sanayiinde yüzde 17,4 oranında artış kaydetti.

İkinci çeyrekte, ithalat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 42, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 32,4, imalat sanayiinde ise yüzde 16,8 arttı.-MİKTAR ENDEKSLERİ-Bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 0,1, ithalat miktar endeksi ise yüzde 16,8 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; haziran ayında geçen yıl haziran ayına göre, ihracat miktar endeksi yüzde 0,1, ithalat miktar endeksi ise yüzde 17,2 arttı.

Mevsim ve Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, haziran ayında, mayıs ayına göre, ihracat miktar endeksi yüzde 1,3, ithalat miktar endeksi ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi ana sektörler itibarıyla geçen yılın haziran ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 18,7, balıkçılıkta yüzde 5,4, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12 azaldı, imalat sanayiinde yüzde 1,2, hurdalarda yüzde 38,5 arttı.

Haziran ayında ithalat miktar endeksi tarım ve ormancılıkta yüzde 19,6 azaldı, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2 ve imalat sanayiinde yüzde 20,3, hurdalarda yüzde 42,4 yükseldi.-İKİNCİ ÇEYREKTE MİKTAR ENDEKSLERİ -Bu yılın Nisan-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat miktar endeksi yüzde 1,8, ithalat miktar endeksi yüzde 18,5 oranında arttı.

Söz konusu dönemde ihracat miktar endeksleri, geçen yılın aynı dönemine göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 14,9, balıkçılıkta yüzde 1,3, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,9 azaldı, imalat sanayiinde yüzde 3,2 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 8,8, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 9,8, imalat sanayiinde ise yüzde 21,3 arttı.

Değer endeksindeki artışın miktar endeksinden daha fazla artması, dış ticaret ürünlerinin pahalandığı, değer endeksindeki artışın miktar endeksinden daha az olması ise dış ticaretin ucuzladığı anlamına geliyor.

İkinci çeyrekte ihracatta birim miktar endeksi yüzde 1,8 artarken, değer endeksteki artış yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ithalat birim miktar endeksi yüzde 18,5 artarken, değer endeksindeki artış yüzde 19,4 oldu. Buna göre, ihraç ürünlerinin birim değeri, ithalat ürünlerinden daha fazla arttı, ihraç ürünlerinin fiyatı daha fazla yükseldi.