Advertisement

Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 71 milyon dolar azaldı ve 12 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla 90 milyar 897 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos 2011 tarihinde 91 milyar 968 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının söz konusu tarihte 97 milyar 592 milyon dolar olan toplam rezervleri de 12 Ağustos itibarıyla 96 milyar 521 milyon dolara düştü. Söz konusu rezervin 5 milyar 624 milyon dolarını altın oluşturdu.

Merkez Bankası rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:. (Milyon ABD Doları)

. Brüt

. Döviz Toplam

Tarih Altın Rezervi Rezerv

---------- ------ -------- -------

29.01.10 4.121 70.778 74.899

25.06.10 4.153 70.616 74.769

31.12.10 5.264 80.696 85.960

28.01.11 5.264 82.335 87.599

25.02.11 5.264 82.577 87.841

25.03.11 5.264 86.205 91.469

01.04.11 5.357 86.792 92.149

29.04.11 5.357 90.221 95.578

06.05.11 5.357 89.931 95.288

27.05.11 5.357 91.396 96.753

03.06.11 5.357 92.200 97.557

10.06.11 5.357 93.805 99.162

17.06.11 5.357 92.295 97.652

24.06.11 5.357 92.745 98.102

01.07.11 5.624 93.847 99.471

08.07.11 5.624 93.903 99.527

15.07.11 5.624 93.496 99.120

22.07.11 5.624 92.491 98.115

29.07.11 5.624 93.014 98.638

05.08.11 5.624 91.968 97.592

12.08.11 5.624 90.897 96.521

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 12 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla 204 milyar 205 milyon 300 bin lira oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 999,2 milyon liralık artış meydana geldi.

Tüketici kredileri, 12 Ağustos itibarıyla 153 milyar 967 milyon 506 bin liraya ulaştı. Bunun 67 milyar 632,5 milyon lirası konut, 6 milyar 292,4 milyon lirası taşıt, 80 milyar 42,5 milyon lirası diğer kredilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 50 milyar 237 milyon 794 bin lirayı buldu.

TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı, 50 milyar 176 milyon 416 bin lira olarak hesaplandı. Bunun 22 milyar 751,3 milyon liralık kısmı taksitli, 27 milyar 425 milyon liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu.

Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 61,3 milyon lira oldu.

Bankalardaki Toplam Mevduat

Bankalardaki toplam mevduat, 29 Temmuz-5 Ağustos günlerini kapsayan bir haftalık dönemde 913 milyon 182 bin lira azalarak, 607 milyar 362 milyon 531 bin liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 29 Temmuz'da 608 milyar 275 milyon 713 bin lira düzeyindeydi.

Bankalardaki toplam mevduatın 5 Ağustos itibarıyla 415 milyar 859,3 milyon lirasını TL, 173 milyar 220, 1 milyon lirasını da döviz cinsinden mevduat oluşturdu. 1 haftalık dönemde, bankalardaki TL cinsinden mevduat 3 milyar 161 milyon 237 bin lira azalırken, döviz cinsinden mevduat 1 milyar 163 milyon 802 bin lira artış gösterdi.

Bankalardaki TL mevduatının 59,6 milyar lirasını vadesiz, 352 milyar 174,2 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. TL mevduatının 175,6 milyar lirası kamu, 181,9 milyar lirası özel, 54,2 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.

Bu arada bankalararası mevduat da 5 Ağustos itibarıyla 17,2 milyar liradan 18,3 milyar liraya yükseldi.

Dış Borç Ödemeleri

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam 1 milyar 25 milyon 590 bin dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 259,82 milyon doları Hazine, 40,89 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 19,45 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı ödemeler, 705,43 milyon doları da IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu.

Bu arada, Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 17 Ağustos itibariyle 9 milyar 133,03 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 6 milyar 256,51 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.