Advertisement

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi, Eylül ayında, bir önceki aya göre 2,6 puan artarak, 112,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stok miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak, 111,8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla Ağustos 2011 ve Eylül 2011 değerleri şöyle:REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 2011 AĞUSTOS 2011 EYLÜL

-------------------------- ------------- ------------

Reel Kesim Güven Endeksi 109,8 112,4

Toplam sipariş miktarı 91,0 91,8

Mamul mal stok miktarı(mevcut durum)(*) 98,0 100,8

Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 121,2 123,3

Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 111,9 114,8

Toplam sipariş miktarı (son 3 ay) 120,2 120,1

İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) 114,9 119,5

Sabit sermaye yatırım harcaması 122,5 123,4

Genel gidişat 98,4 105,3(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanıyor. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.