Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti.

Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihalesinde 20,1 milyar TL’lik teklife karşılık, 16,3 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 5 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,52’de oluştu.

7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde ise 5,35 milyar TL teklife karşılık 3,04 milyar TL net satış yapıldı. Bu ihalede dönemsel faiz yüzde 10,11 oldu.

Hazine iki tahvilde ihale öncesi 14,6 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi kamuya 1,5 milyar TL, piyasa yapıcılara 11 milyar TL satış gerçekleştirdi.

5 yıl tahvilde piyasa yapıcıların ROT teklifi 20,7 milyar TL oldu.

7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinde ise ihale öncesi kamuya 1,1 milyar TL, piyasa yapıcılara 1 milyar TL satış yapıldı. Piyasa yapıcıların rekabetçi olmayan teklifi bu tahvilde 1,42 milyar TL oldu.