Advertisement

Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 yıl (728 gün) vadeli, 19 Haziran 2019 valörlü, 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Konuya ilişkin basın duyurusu şu şekilde:

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2019 tarihli Sermaye Piyasası Kurulunun Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyurusu’nda, emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmış “Para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.”

Bu çerçevede, bahsi geçen fonların portföy yapılarını düzenlemelerine destek olmak amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuponsuz DİBS ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır. 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek söz konusu ihaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.