Advertisement

Eski memurlara ikramiye için Anayasa Mahkemesi iki kez iptal kararı verdi. Ama ödememek için 2 kez düzenleme yapıldı. 9 Temmuz 2011 sonrasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, geçmiş yıllar için ikramiyeyi davasız alıyorlar

Dün TBMM'ye verilen bir tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. "TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI" ile hükümet bir kez daha eski memurlara ikramiye ödenmesinin önüne geçmeye çalışıyor. İlginç olan ise kanunun gerekçelerinde "Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeni düzenleme yapıyoruz, artık bazı şartlarla alabilecekler" deniyor ama getirdiği şartlarla herhangi bir memurun alma şansı yok.
Zira, yeni düzenlemeyle işçilerin kıdem tazminatı alma maddesi olan (1475/14. madde) 14'üncü maddeye paralel düzenleme yapıyorlar ve bu düzenlemeye göre memuriyetten nakil ile kamuda işçi kadrosuna geçmiş olanlara ikramiye verilecek ki bu zaten şu anda da mümkün.
Kısaca, ikramiye konusunda 3. kere "Eski memura ikramiye yok" olayına dönüyoruz. Hükümete inanmayıp dava açanlar ise bu yasadan etkilenmeden ikramiyelerini alabilecekler. Dava açmayanlar alamayacaklar. Dava açanlar ise daha Danıştay son sözü söylemedi, ama maalesef ödeme tarihindeki değil emekli oldukları yıldaki rakamlardan ikramiyelerini alıyorlar.
Bu tasarı TBMM'den aynen geçse yine Anayasa Mahkemesi önüne gelecektir ve yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir. Ümidimi yitirmek istemiyorum.

***

Eşiniz 58 veya 60 yaşında emekli olur

Sayın Ali Tezel, eşim 30.10.1973 doğumlu ve 20.07.2002 tarihinde sigortalı oldu. Sadece 30 günlük prim ödemesi söz konusu. Acaba eşim kaç gün prim ödemeli ve kaç yaşında emekli olur? ■ Suat ALYANSOĞLU

Eşiniz, yeni reform kanunu olan 5510 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce işe girdiğinden, SSK'dan 58 yaşında en az 7000 günle veya 20.07.2027 gününden ve 60 yaşından sonra olmak kaydıyla 4500 günle emekli olabilir.

***

1 Ocak 2012'de yabancılar da GSS primi ödeyecek

Yabancı uyruklu öğrenciyim, Genel Sağlık Sigortası benim için de zorunlu mu acaba? İsmi saklı

1 Ocak 2012 günü Genel Sağlık Sigortası, tüm ülke vatandaşları ile ülkemizde 1 yıldan çok ikamet etmiş ve etmekte olan yabancı ülke vatandaşları için zorunlu hale gelecek. Siz eğer ülkemizde bir yıldan çok süredir ikamet ediyorsanız GSS'ye girmek zorundasınız ve prim ödemeniz gerekir. Ödeyeceğiniz prim, gelir durumunuza göre (ki okuyorsanız harcamalarınızı da dikkate alacaklar) 30 lira ile 200 lira arasında olacak.

***

Denizli ve Düzce'ye Sosyal Güvenlik Okulu

Biz daha doğmadan başlayan, bizimle birlikte yaşayan ve biz öldükten sonra da eş ve çocuklarımız için devam eden sosyal güvenlik hak ve borçlarımız konusunda ülkemizde hiçbir aşamada sosyal güvenlik eğitimi yok. Ayrıca hayatımızın yarısından fazlasını, günümüzün ise yarısını geçirdiğimiz çalışma yaşamı konusunda ne çalışanlarımız ne de işverenlerimiz iş hukuku konusunda bilgi sahibiler. Bu durumu ben ve benim gibi birkaç kişi "Sosyal Güvenlik Uzmanlık" eğitimleri vererek aşmaya çalışıyoruz. Fakat ne güzel ki önce Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde değerli dostum Oğuz Karadeniz önderliğinde başlayan Sosyal Güvenlik bölümünün ardından şimdi de Düzce Meslek Yüksek Okulu'nda üniversiteye bağlı Sosyal Güvenlik bölümleri öğrenci almaya başladılar. Umarım SGK da memurlarını bu bölüm öğrencileri arasından almaya başlar.