Advertisement

Bakanlar Kurulu, sadece 2000 öncesi emekli olan SSK'lılar için "intibak"ın kabul edildiği haberini verdi. Bakanlar Kurulu'na SGK tarafından üç alternatifli bir tablo sunuldu. Bunlardan biri bugüne kadar verilmeyen gelişme hızının sadece yüzde 60'ı, diğeri yüzde 70'i, ötekisi de yüzde 75'i idi. Son yüzde 75'lik oran kabul gördü

2000 öncesi emekli olmuş 1 milyon 940 bin emekli-dul ve yetime toplam 2 milyar 400 milyon yıllık maliyetli intibak zammı 2013 Ocak veya Temmuz ayında verilecek... Rakamı sayıya böldüğümüzde ortalaması 100 lira ama kimisi 0, kimisi 10 lira en yükseği de 310 lira zamlı intibak zammı alacak Esasen tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin intibak sorunu varken sadece 2000 yılı öncesi SSK emeklilerinden bir kısmına intibak uygulanacak. 2000 ve sonrası SSK emeklilerine intibak yok, Bağ-Kur emeklilerine ise hiç yok. 1999 yılı ve öncesinde emekli olmuşlara 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarının Gayri Safi Milli Hasıla Artış Oranı (GSMHAO) Bakanlar Kurulu'nun seçtiği alternatif artışlardan birisi kadar artırılacaktır.
Yani, 1999 Aralık dönemi itibarıyla hesaplanan aylık, 2008 yılı Ocak ayına kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan her yılın aralık ayına göre en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları endeksindeki artış oranının tamamı ve gayri safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının belli bir oranının (çalışma gelişme hızının % 60, % 70 ve % 75 i esas alınmak suretiyle alternatifli olarak hesaplanmıştır) birbiriyle çarpılarak, 2008 Ocak ödeme döneminden itibaren de SSK emeklileri için uygulanmış aylık artışlarıyla artırılacaktır. Hesaplanan aylık miktarının sigortalı veya hak sahiplerinin ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıklarının ödenmesine devam edilecektir.

İNTİBAK YASASI ŞİMDİ, PARALARI 2013 YILINDA
Sakın "Bakanlar Kurulu intibakı kabul etti, paramızı alırız" diye düşünmeyin. Yasa TBMM'den 2012 yılı içinde geçse bile fark paraları geçmişe yönelik toplu olarak ödenmeyeceği gibi maaşlara yansıması 2013 yılının Ocak veya Temmuz aylarında olacak.