Advertisement

854 sayılı Deniz-İş Kanunu gereğince arama-kurtarma işlerinde çalışan denizcilerin ara dinlenmesi yapması yasaktır ama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çalışanlarına ara dinlenme veriliyormuş gibi davranıp fazla mesai ödemelerini vermiyormuş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait arama-kurtarma gemilerinde vardiyalı olarak çalışıyoruz ama her gün çalışma saatlerimizden 1 saati kaptanlar tarafından fazla mesai olarak yazılmıyor. "Genel müdürlük, siz aralarda 1 saat dinleniyorsunuzdur diye yazdırmıyor, yazarsak da siliyorlar" dediler. Hakkımızı nasıl alabiliriz? ■ İsmi Saklı

Vardiyalı çalışma saatlerinizi inceledim. Günde bir, haftada 6 ve ayda da 26 saatlik fazla mesainizi vermemişler. Normalde 12'şer saatlik vardiyalarınızda 8 saate ilave 3 saatlik fazla mesai yazmışlar ama bunun 4 saat olması gerekir.

DİNLENME HAKKI OLMAYAN DENİZCİLER
854 sayılı Deniz-İş Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre; denizcilerin iş süresi, günde 8, haftada 48 saattir. İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. İşveren veya vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını bir çizelgeyle belirtmek ve bunu gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorundadır.
Aynı kanunun 27'nci maddesinde ise ara dinlenmesi verilmeyecek çalışanları belirtilmiştir.
"Madde 27- Aşağıdaki işleri görenler kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildir.
1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya bu kanunun 2'nci maddesinin (C) fıkrasında yazılı olduğu gibi kendisine vekalet edenler (kılavuz kaptanlar dahil),
2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist,
3. Doktor ve sağlık memurları,
4. Hemşire ve hastabakıcılar,
5. Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adamları,
6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar."
Kanunun 27'nci maddesinde belirtildiği üzere "asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adamları"nın ara dinlenme, alma-kullanma hakkı yoktur. Olmayan bir hak ise kullanılmış sayılamadığı gibi 26'ncı maddede açıkça belirtildiği üzere hangi saatlerin ara dinlenmesi olduğu da belli edilmelidir. Bu sebeple sizlerin günde 12 saatlik çalışmanıza karşın her gün 4 saat fazla mesainizi kaptanlarınız yazmalı ve genel müdürlüğünüz de ödemelidir. Bu arada 4857 sayılı İş Kanunu'nda fazla mesaili çalışmalar yüzde 50 zamlı olduğu halde sizlerin yüzde 25 zamlıdır ki bu da yasada yapılacak düzenlemeyle yüzde 50'ye çıkarılmalıdır. Bunu yaptıracak olan da sendikanızdır. Hem fazla mesaileriniz hem de 854 sayılı yasada yapılacak düzenlemelerle ilgili sendikanız size öncülük ve önderlik etmeli hatta sendikanız dava açmalıdır.

***

Fazla para alan hastaneyi şikâyet ediniz

Erken doğum yaptığım için bebeğim yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı, sizin bilgilendirmenizden sonra doğum yaptığım hastaneye gittim ve ödediğim paramı geri istedim. Geri ödemezlerse hastaneyi şikâyet edeceğimi söyledim; bunun karşısında hastane bana olumlu yaklaştı. Ancak, 2 haftadır süren prosedürlerini beklemekteyim, bugün bir sonuç aldım ve bana diyorlar ki: "Biz sizin dosyanızı hazırladık, siz paranızı SGK'dan talep edeceksiniz. Ben de dedim ki, "Ben parayı hastaneye ödedim dolayısıyla paramı sizden geri istiyorum, siz hastane olarak SGK'ya talebinizi yapın orası beni ilgilendirmez", fakat bir türlü anlaşamadık. ■ Burcu Kantemir

Burcu Hanım doğru bir iş yapmışsınız, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince, yenidoğan da dahil olmak üzere SGK ile sözleşmesi olan hiçbir hastane sizlerden TEK BİR KURUŞ bile para isteyemez. Sizden bu parayı yasadışı şekilde almışlar iyi ki de faturasını almışsınız. Diğer okurlarım için belirteyim hastanelerden fiş değil fatura isteyin ve faturada yazan kadar para ödeyin. Daha fazla para ödemeyin. Bahsettiğiniz hastane sizden yasadışı şekilde aldığı tüm parayı iade etmelidir, iade etmezse önce Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü'ne ve ayrıca SGK'ya şikâyet edin. Bu arada cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun. Paranızı yine de alamazsanız dava açarak faiziyle birlikte alırsınız. 2012 yılı SUT'u gereğince sizden fazla para alan hastanelere SGK, sizden aldıkları paranın 5 katından ve 6 bin liradan az olmamak üzere ceza keser ve parayı size verirlerse de 5 kat ceza 2.5 kata düşer. Size ödemezlerse de SGK bu parayı size ödemek zorundadır.