Advertisement

5510 Sayılı Yasa'da gebelik muayeneleri bedavadır, hatta daha ötesi ilaçlardan yüzde 20'lik katkı payı bile alınamaz ama yasaya aykırı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gebeleri mağdur ediyor. Hem muayene parası hem de ilaç parası ödetiyor
30 Eylül 2008 günü yürürlükten kaldırılan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince kadının hamile kalmasından başlayan ve doğumu takip eden 8. haftaya (çoğul gebelikte 10. haftaya) kadar uzanan dönemde gebelikle ilgili yapılan tüm muayene, tetkik, tahlil, doğum ve bu süre boyunca gebelik için verilen ilaçlar tamamen bedavaydı.

KADININ SİGORTALI OLMASINA BİLE GEREK YOK
5510 Sayılı Yasa'ya göre normalde hastalık muayeneleri için kişilerin en az 30 günlük sigortalı olması (Bağ-Kur'lu ise 60 günden çok borcu olmaması) gerekir ama hamilelik ve doğum için sigortasız kadın da olsa, birisi üzerinden sigortası da olmasa her hastane SGK'dan provizyon almadan derhal muayene etmek zorundadır. Hatta her türlü tahlili de bedava yapmak zorundadır. (Bkz. Madde 67, ilk fıkra)

YENİ KANUN DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR
1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 15'inci maddesi, "...gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir" demektedir.
Kanunun 63 ve 67'nci maddelerine göre de; analık muayene, tetkik, tahlil, doğum ve verilen ilaçlar konusunda bırakın parayı, kadınlardan PROVİZYON bile istenemeyeceği açıkça ifade edilmektedir. Yani bir kadın, SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz olan özel-kamu hangi hastaneye giderse gitsin, "Ben hamileyim" veya "Hamile olduğumu düşünüyorum, bu sebeple de muayene ve tahlil yaptırmak istiyorum" derse, bütün hastaneler SORGUSUZ-SUALSİZ, "SGK'sı var mı yok mu" diye sormadan derhal muayene edip tahlil ve tedavisini yapmak zorundadır. Sonra da aynı hastane, yine "SGK'sı var mı yok mu" diye sormadan, kadından nüfus cüzdan fotokopisini alıp hamilelik muayene ve tedavisi olarak SGK'ya kâğıt ortamında fatura göndermek zorundadır.

SGK'NIN SUT'U KONUYU GÖRMEZDEN GELMİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kanunun hastane ve eczanelerde uygulamasını göstermek için hazırladığı Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ise konuyu görmezden gelip, analık durumunu hastalık gibi ele almakta ve muayene, tetkik, tahlil ve doğum için ücret alınmasını, ilaçların da eczanelerden yüzde 20 katkı payıyla verilmesini öngörmektedir. Yani konuyu bilmeyenler veya bilip de vatandaşa eziyet etmek isteyenlerin hazırladığı SUT, hamilelik ve doğumun ücretsiz olması gerektiğini yazmamaktadır. Bu sebeple bir an önce tıpkı acil, tıpkı trafik kazası, tıpkı malul-muhtaçlarda olduğu gibi hamilelik ve doğumun bedava olduğu SUT'a kaydedilmelidir.


Yabancı bakıcıyı bunlardan seçin

Bu köşeden "Yabancı bakıcıya bye bye" başlıklı yazıda görmüştünüz. Ülkemizde var olduğu tahmin edilen 1 milyona yakın kaçak yabancı çalışanı, Çalışma Bakanlığı kayıt altına alıp her birinden 450 lira prim istiyor. Bunun için de yanınızda çalıştırdığınız yabancılar için bakanlığa başvurup çalışma izni almanız gerekiyor. Bu arada 14 Şubat 2012 günü Resmi Gazete'de yayımlanan, "YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" gereğince, aşağıda listesi bulunanlara daha kolay çalışma izni verilecek.

"a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar."