Advertisement

Anayasa Mahkemesi iki kez iptal edip "Eski memurlar ikramiyesini almalı" kararı verdi. Buna karşın hükümet 3 defa yasayla "Vermem" dedi. Şimdi de idare mahkemelerinden bazıları hukuka uyup "Ödensin" derken bazıları da "Ödenmesin" diyor...

Anayasa Mahkemesi'nin eski memur ikramiyeleri konusundaki ikinci ve son kararı 9 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete'de yayımlandı ve o günden sonra SGK, emekli olanlara ikramiyelerini davasız ödemeye başladı. Daha önce emekli olanlar ise davasız ikramiye alamıyorlardı ve dava ediyorlardı. Hükümet de en son milletvekili emekli aylıklarının 6500 liraya yükseltilmesi yasasının içinde eski memurların ikramiyesi konusunda da düzenleme yaptı. Bu düzenleme 26.01.2012 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle eski memurların ikramiyesi, işçilerin kıdem tazminatına benzer şekilde düzenlendi. Artık 15 yıldan az memuriyeti olanlara ikramiye vermeyecekler; umarım bunu da Anayasa Mahkemesi bir kez daha bozar.

DAVADAN VAZGEÇENE PARA ÖDENİYOR
26 Ocak 2012 Perşembe günlü 28185 sayılı Resmi Gazete'de "6270 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlandı. Bu köşeden defalarca eski memurların ikramiyesi konusunu okudunuz. Dilekçe ve dava dilekçe örneklerini aldınız. 26.01.2012 günü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin özeti şu: Geçmişte (08.09.1999 gününden sonra) 15 yıldan çok memuriyet yapmış olup kendileri istifa edenler ikramiyelerini alacaklar ama memuriyeti 15 yıldan az olanlar alamayacak. 26.01.2012 gününden önce 1 5 yıldan az süresi ile dava açanlar da ikramiyelerini davayla alabilecekler. 15 yıldan çok olanlar dava açmışlarsa davalarından feragat ederek SGK'ya başvurup ikramiyelerini (eski rakamlardan) alacaklar.
İkramiyelerini almak için dava açanlardan çoğunluğu davalarını kazandılar ama mahkemelerin hiçbiri ödemelerin güncel rakamlardan olmasına karar vermedi, emekli olunan yıldaki rakamlardan olmasına karar verdi. Bu konuda temyize gidenlerden de sonuçlanan daha yok ama ümidim Danıştay'ın güncel rakamlardan olmasına karar vermesi. Bazı idare mahkemeleri ise 26.01.2012 gününden yani yeni kanuni düzenlemeden önce dava açanlar için ortada "Ödensin" diyen eski yasa varken "Ödenmesin" diyen yeni yasaya göre (hukuk dışı) karar verip davaları reddediyor, üstüne bir de avukatlık vekalet ücreti borcu çıkarıyorlar.

26.01.2012'YE KADAR DAVA AÇANLAR İÇİN İKRAMİYE ÖDENMELİ
Anayasa Mahkemesi'nin ikinci iptal kararı 9 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar "5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin 'Son defa bu kanun veya 5510 sayılı kanunun geçici 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve ... ' bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE"dediğinden, 9 Temmuz 2011 gününden sonra ister SSK, ister Bağ-Kur, ister Emekli Sandığı isterse de özel banka/Borsa sandıklarından emekli olsunlar, geçmiş memuriyet sürelerine ait ikramiyelerini güncel rakamlar üzerinden alacaklar ve almaya başladılar. Bu iptal kararıyla birlikte dava açanlar için de idare mahkemelerinin "İkramiye ödenmeli" kararı vermesi gerekirken, davanın açıldığı tarihteki değil, daha sonraki (26.01.2012 günlü) düzenlemeye göre karar verilmesi hukuk dışıdır. Bu sebeple gerek idare mahkemelerinin ve gerekse de bölge idare mahkemelerinin kararlarına karşı itiraz ve temyiz yoluna mutlaka gidilmelidir.