Advertisement

Önceki yasalarda stajyer ve çıraklara asgari ücretin yüzde 30'u kadar harçlık ödenmesi gerekiyordu. Bu hükümetin çıkardığı yasayla rakamlar biraz düştü ama yine de stajyerlere harçlık verilmesi yasa gereğidir

Ali Bey, stajyer olarak çalıştığım firma bana bir ödeme yapmadı, sizden bilgi almak istiyorum.
Yahya Özbey
Yahya kardeşim, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (md 25) gereğince, "... İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez." Siz harçlığınızı ödemeyen işletmeye başvurun, ödemezse Çalışma Bakanlığı'na şikâyet edip hem harçlığınızı alırsınız hem de işletmeye ceza keserler.
Staj ancak örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler için geçerlidir. Okulları öğrenciden resmi staj yapmasını isterse, staj belgesi düzenler ve öğrenci de bu belgeyle işletmelere başvurup staj yapar. SGK primlerini de mutlaka öğrenciyi staja gönderen okul öder, sosyal güvenlik belgelerini de okul düzenler. Staj yapılan işletmenin stajyer öğrenciye staj yaptırıp, harçlık vermekten başka görevi yoktur, tabii staj sonunda staj belgesini doldurup imzalaması da gerekir. Herhangi biri "Ben filan işyerinde staj yapmak istiyorum" diyemez, işyeri de (kafasına göre) "Ben stajyer çalışan aldım" diyemez. Staj zorunluluğu olmayan okullardaki ve staj zorunluluğu olup da yasal süresinden daha çok staj yapmak isteyen öğrencilerin staj taleplerini de okulları olumlu karşılarsa kabul edebilirler. Bu işlemleri yaptırmadan işletmeler stajyer alırsa 5510 sayılı Kanun'a göre normal işçi-sigortalı sayılır, stajyer değil.

SİGORTANIZI OKUL YAPACAK
Sigortanızı ise okuduğunuz okul, SGK'ya her ay ödeyecektir. Bu sigortanız SGK'dan emeklilik için başlangıç kabul edilmez, zira emeklilik değil sağlık ve iş kazası primi ödenmektedir. Staj için işletmelerce öğrencilere verilecek harçlığın alt sınırı 142 ile 285 lira arasında değişmektedir ama işletmeler bu rakamdan fazla olmak kaydıyla diledikleri kadar harçlık ödeyebilir. Ödeyecekleri harçlıkların asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden muaftır. Rakamın tamamı SGK primlerinden muaftır.

 

"Karısını öldürüp, intihar eden abimden anneme aylık bağlanır mı?'

Abim aşırı borçlanmadan dolayı boşanma davası açan eşini 6 Temmuz 2012'de öldürdü ve intihar etti. Abimin ve eşinin üzerinde çok fazla borcu var. Ailem reddi miras yapmak istiyor. Abim Haziran 2004'te polis olarak göreve başladı. Bu durumda anneme veya babama dul ve yetim aylığı bağlanır mı? Abimin çocuğu yoktu. Annem 1964, babam 1958 doğumlu. Babam Tarım Bağ-Kur'lu. İsmi saklı
Sayın okurum, beş yıldan fazla hizmet süresi olan, vefat eden abiniz üzerinden sosyal güvencesi olmayan annenize SGK analık (ölüm) aylığı bağlar. 5510/34 gereğince; "Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i oranında aylık bağlanır".
Bu sebeple anneniz için SGK'ya tahsis talep formu doldurup gönderin. Babanız ise Bağ-Kur'lu olduğundan alamaz ama Bağ-Kur'una son verirse oğlu üzerinden babanıza da aylık bağlanır.