Advertisement

Limited şirketlerin kamuya (devlete) olan borçlarından dolayı şirket mal varlığı yetmezse, yetkililerinin şahsi mal varlıklarından da tahsile gidilebilir. Bu durumda ortak olan şirket müdürü ile ortak olmayan şirket müdürü arasında borçluluk yönünden fark yoktur...

Üç ortaklı bir limited şirketimiz var, 3 müdür var. Müdürlerden bir tanesi ortak değil sadece müdür. Şirketimizin yaklaşık 100 bin lira vergi, bir o kadar da SSK borcu var. Şirkette 3 ortak olmasına rağmen tüm işleri ortak olmayan müdür yürütüyor ve diğer ortaklara müşavirlik hizmet bedeli veriyor. Sormak istediğim soru şu; ortak olmayan müdür bu amme borçlarını işlerin durgunluğundan ötürü yavaş yavaş ödeyeceğini söylüyor fakat henüz ortada ödenen bir borç yok. Bu müdür yarın kalkıp ortak olmadığı için şirketten kendini sıyırıp gidip başka bir limited şirket açıp tüm işleri şu anki şirketten alıp direkt yeni şirkete (farklı isim, farklı adres, farklı ortaklar) transfer edip şu anki şirketin kamu borçlarını ödemekten kaçınabilir mi? Araştırdığımız kadarıyla kanuni temsilci sıfatındaki müdürler kamu borçlarından sorumlu tutuluyorlar müdür olmayan ortaklara nazaran. Bu müdürün başka bir şirket kurup bu şirketten ayrılması durumunda, kamu borçlarını yeni kurduğu şirketteki mal varlığından ya da banka hesaplarından tahsil edebilir miyiz? ■ Çağrı Doğan
Sayın okurum, ortak olduğunuz limited şirketin borçlarından gerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun gerekse de Türk Ticaret Kanunu açısından tüm ortaklar ile ortak olmayan müdür hep birlikte sorumlusunuz.
6183'ün 35 ve mükerrer 35. maddeleri gereğince, "Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir".

MÜDÜRÜNÜZ BAŞKA ŞİRKET KURARSA
Sorunuzda dediğiniz gibi ortak olmadığı halde şirket müdürü atadığınız kişi sanırım şirketi tek başına götürüyor. Bu durumda sizler neden ortak olmayan müdürü, şirket müdürlüğünden azletmiyorsunuz anlamış değilim. Şirket müdürünüz, yeni bir şirket kursa ve tüm işlerinizi yeni şirkete aktarsa bile eski şirketin kamuya ait olan borçlarından da sizinle birlikte sorumlu olur. Şu anda borçlu olan şirketinizin mal varlığı borçları ödemeye yetmezse o zaman sizlerin ve o müdürün şahsi mal varlığından bu borçlar tahsil edilir. Ancak, borçlar (kurarsa) yeni şirkete devredilmez.

 

İkramiyeyi kazanmışsınız temyize cevap verin

Babam Emekli Sandığı'nda memur olarak 9 yıl görev yapıp istifa etti. SSK'dan emekli şu an. İkramiye için idare mahkemesine dava açtı. Dava lehine sonuçlandı. SGK ödemeyi bankaya çıkardı. Bugün de SGK'dan yazı geldi "Temyize gönderdik kararın bozulması için" diye. Şu an ne yapacağız? Para bizde, geri isterler mi? ■ Ekrem Yılmaz
Ekrem Bey ikramiye davasını idare mahkemesinde kazanmışsınız ve SGK paranızı ödemiş. Ancak, SGK hem kazandığı hem kaybettiği hemen tüm davaları temyize gönderir. Sizinkini de öyle yapmış. Kaybettiği ikramiye davasını temyiz etmiş, siz de bu yazı elinize geçtiği günden itibaren 30 gün içinde aynı mahkemeye cevap gönderin. Cevap için http ://www.alitezel.com/tezel/i n dex.php?sid=yazi&id=5513 linkindeki yazımdan yararlanabilirsiniz. Temyizde kaybedeceğinizi zannetmiyorum ama cevap süresini geçirmeyin.