Advertisement

Özel sigorta şirketleri tarafından tamamlayıcı sigorta poliçesi satılması konusunda defalarca yazı yazdım. Tek amacım var: Özel hastaneler ile vatandaşlarımız arasındaki para ilişkisi ancak bu sigortayla sona erdirilebilir. Ancak sigorta şirketleri normal sağlık sigortası satamayacağı için adım atmıyor

1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası sistemi ile ülkemizde ilk defa genel sağlık sigortası başladı. Başladı ama bu sistem ile birlikte SGK'lıların özel hastaneye gidişlerine tam yol verildiği gibi özel hastanelerin vatandaştan PARA almasına da yol verildi.
SGK'lı hasta, SGK ile sözleşme yapmış özel hastaneye gittiğinde SGK'nın belirlediği fiyatlar (SUT) üzerinden hastaneye yüzde 30 oranında ilave ücret ödemekteydi. Sonra özel hastanelerin bastırmasıyla bu oran yüzde 90'lara kadar çıktı. Hatta birçok özel hastane yasadışı bir şekilde bu oranların üzerinde ilave ücretleri vatandaştan istedi. Biz de vatandaşa "Fatura isteyin gerçek rakamları görün" demiştik. Zira, fatura istendiğinde önceden bildirilen rakamlar hemen gerçek rakamlara iniveriyordu.

ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELİR
SGK'nın uyguladığı sistem gereğince, özel hastaneye gittiğimizde paranın bir kısmını SGK bir kısmını biz veriyoruz. Bu da araya hiç parasal ilişkinin girmemesi gereken sağlık konusunda, hasta-doktor ve hasta-hastane arasında para ilişkisini başlatıyor. İşte, şayet yol verilen Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta uygulamaya girerse, hasta-hastane-doktor arasındaki parasal ilişki tamamen bitecek.
SGK uygulamaya yaklaşık 6 ay önce yol verdi ama ortada daha Tamamlayıcı Destekleyici Sigorta Poliçesi satan özel sigorta şirketi yok. Zira, şimdi normal özel sağlık sigortasını kişi başına (kişi sağlıklı ise) 2 ile 4 bin lira arasında satıyorlar ve sattıkları kişi sayısı da 2,5 milyon kadar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ise beklenen ve ümit edilen fiyat 400 ile 1800 arasında değişiyor. Üstelik Tamamlayıcı Özel Sağlık Sigortası uygulamaya girerse hemen hemen tüm özel hastaneler SGK ile sözleşme imzalayacaklarından normal sağlık sigortasını satma şansları kalmayacak. İşte bu nedenle özel sağlık sigortası şirketleri Tamamlayıcı ve Destekleyici sigorta türüne yanaşmıyorlar. Ancak birisi bu işe başlarsa arkası çorap söküğü gibi gelir.

 

Bireysel emeklilikten ayrılanların vergi iadesi alma süreci

Yedi yıl katkı payı ödedikten sonra 2009 yılında kendi isteğimle bireysel emeklilik sisteminden ayrıldım. Yeni çıkan bireysel emeklilik kanunlarından benim de faydalanabilmem için, anaparadan fazladan kesilen % 15 tutarındaki paramın iadesini alma hakkım doğar mı? Yoksa GİB'e yargı yoluna müracaat ederek dava açmam mı gerekiyor? E.Kesim/SAKARYA
6327 sayılı Kanunun 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 'inci maddesine göre, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak anılan geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan anapara tutarları dâhil ödemeler üzerinden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine ödenen vergilerden irat tutarına isabet eden tutarı aşan kısmın, hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi şartıyla 29.08.2012 tarihinden itibaren ret ve iade edilmesi yolu açılmış durumda. Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl ve 56 yaş dolmadan 2012/Haziran ayından önce ayrıldığınızdan dolayı hem katkı paylarınızdan doğan iratlarınızdan hem de ödediğiniz katkı payı toplamından stopaj kesintisi yapılmıştı. Bu iadenin size de yapılabilmesi için 29.08.2013 tarihinden önce tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat etmeniz gerekiyor.