Advertisement

22 Aralık 2009 günü bu köşeden olacakları duyurmuş ve "SGK sizden ve bankadan habersiz paranızı hukuk dışı el koymaya başlayacak" demiştik. Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı Yasa'nın verdiği yetkiyi aşarak şimdi Bankalarla protokol yapıp, alacaklarını banka ve borçludan habersiz kendi hesaplarına aktarmaya başlıyor. Tebliğe göre SGK'ya borcu olanların paralarının SGK'ya aktarılması için banka kuruma bir şifre verecek. Böylece SGK'ya borcu olan birisi herhangi biri bankadan kredi aldığında, bankanın da krediyi alanın da haberi olmadan para SGK'nın hesabına geçmiş olacak.

GASPA GİRER
Aslında başta da söylediğim gibi 2009'da e-haciz'in başladığını yazmıştık. Demiştik ki; "Birisinden alacağınız varsa İcra Dairelerine gidip İcra İflas Kanunu çerçevesinde istememiz hukukun gereğidir, gidip zorla cebinden alırsanız alacaklı dahi olsanız gasp suçu işlemiş sayılırsınız ve 20 kusur yıl ceza alırsınız. Devlet kurumları birisinden alacaklı ise 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilat yapmak zorundadır ama SGK artık 6183'ü saymam ben kendim gidip hesabından kendi elimle alırım diyecek..."
Hukuk devletinde, birisinden alacağınız varsa kendiniz gidip adamdan zorla tahsil edemezsiniz; İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra dairesine gidip tahsil etmelerini istersiniz. Alacaklı yer kamu idaresi ise bu defa 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun var ve kamu idareleri bu kanuna göre alacaklarını tahsil eder. Yani bütün alacaklar için hukuki bir takip-tahsil yolu var. Genel olarak önce ödeme emri gönderip 7 veya 15 gün süre verirsiniz ve verilen süre içinde ödemezse veya diğer beklediğiniz hareketi gerçekleştirmezse haciz işlemine başlarsınız.

YASAL DAYANAK YOK
SGK ise hukuku tüketip "Ben 6183 Sayılı Kanun u veya diğer kanunları tanımam" diyerek hukuku yok sayıp 28 Eylül 2008 günü Resmi Gazete'de yayımladığı, "5510 Sayılı Kanun un 100'üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ" ile kanunun vermediği yetkileri de kendi kendine eklemiş. Bu tebliğin 7 nci maddesi ise çok ilginç ve yasal dayanağı yok.

 

7. MADDE NE DİYOR?

Bankalar,
1- Herkesin parasal durumunu SGK'ya bildirecek.
2- SGK'ya verilecek şifreyle SGK memurları herkesin para akışını görebilecek.
3- SGK'ya borçlu olanların paralarının SGK'ya aktarılması için banka SGK'ya şifre verecek.
4- SGK'ya borçlu birisi herhangi bir bankadan kredi alırsa kredi bilgileri önce SGK'ya gönderilecek.

 

KÖTÜ YANLARI

■ SGK, bankadaki paralarınıza size sormadan el koyabilecek.
■ "Bugün çek-senet borcum var, gidip parasını bankaya yatırayım" dediniz ama bu parayı SGK çekebilir ve çekinizin arkasının yazıldığını görebilirsiniz.
■ Bankadan borçlarınız veya bir şey almak için kredi istediniz diyelim. Kredi parasını SGK alır, bütün borçlarınızın üstüne bir de almadığınız kredinin taksitlerini ödersiniz.
■ Bankadaki paranıza güvenip tatile veya iş seyahatine gittiniz ve "Para lazım olunca ATM'den çekerim" dedinizse hayal kırıklığı yaşarsınız. Zira, hesapta para görünür ama para çekemezsiniz, hepsi blokeli olur.

 

İYİ YANLARI DA VAR

Genelde işverenler vergi ve sigorta prim borçlarını kendileri ödemek yerine çalışanlarına (personel müdür, muhasebeci vs.) verip bankaya göndererek ödetirler. Geçmiş yıllarda sahte dekont ve makbuzlarla ödenmeyen borçlar ödenmiş gösterilirdi. Yıllar sonra da bu borçlar karşınıza çıkardı. Şimdi SGK'nın e-hacziyle ödenmemiş ama sahte dekont-makbuzlarla ödenmiş gösterilen borçlarınızı da banka hesaplarınıza haciz gelince öğreneceksiniz.