Advertisement

Kaldırılması düşünülen yurtdışı borçlanmasında borçlanma yaparken tarih seçmezseniz SGK size en düşük emekli aylığını verecek tarihleri seçer. Siz borçlanma belgesinde tarih seçerseniz ve seçtiğiniz tarih 1999 yılı ve öncesi ise yüksek emekli aylığı alırsınız

Ali Bey, SGK'ya yurtdışı borçlanması yaptım. Borçlanma belgesinde tarih seçmedim, bana gelen belgeye göre de 31.12.1993 ile 31.12.2003 arasında sürenin tamamını (3600 gün) borç olarak çıkardılar. Ben de emekliliğime yetecek kadar süreyi (2117 günlük) ödeme yaptım. SGK bana emekli aylığı hesaplarken ödediğim 2117 günü 31.12.2003 gününden geriye doğru, 15.02.1998 ile 31.12.2003 arasını dikkate almış ve çok düşük emekli aylığı bağladı. İtiraz ettim kabul etmediler, ben de dava ettim. Sonucu ne olur?
İsmi saklı-Trabzon
Okurumuz, Almanya'da geçen sürelerinden bir kısmını 3201 sayılı Kanun gereğince borçlanarak Türkiye'den (SSK'dan) emekli olmak için borçlanma belgesi doldurup SGK'ya vermiş. Borçlanma belgesinde borçlanmak istediği süreleri belirtmediğinden SGK, kendisine göre 31.12.1993 ile 31.12.2003 arasındaki 3600 günlük süre için borç çıkarmış.
Okurumuz da 3600 günlük borçlanmanın emekliliğine yetecek kadarı olan 2117 gününü ödemiş. SGK ödenen 2117 günü tarih olarak seçerken, 31.12.2003 gününden geriye doğru olan süreleri emekli aylığının hesabında dikkate almış.
Şayet ödenen 2117 günlük süre 31.12.1993 sonrası olarak SGK tarafından uygulansa idi davacının bugün emekli aylığının, ek ödeme dahil 1104 lira olması gerekirdi. Zira 5510 ve 506 sayılı yasalara göre, borçlanma ve prim ödeme süresi 31.12.1999 gününü aşmıyorsa, SGK'dan alınacak en düşük taban aylık 1104 liradır. Bu süre 1.1.2000 gününü ne kadar aşıyorsa her aşan gün için emekli aylığı yaklaşık günlük 2 lira düşer.

BORÇLANMAYI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
SGK da bu durumu bildiğinden kişiye daha az emekli aylığı vermek adına ödenen borçlanma süresini, 31.12.2003 gününden geriye doğru (15.02.1998 ile 31.12.2003 arasını) değerlendirmiş. Aksine ödeme süresini 31.12.1993 ile 18.11.1999 arası (yine 2117 gün) olarak değerlendirseydi, okurumuz daha yüksek aylıkla emekli olurdu.
Sayın okurum şimdi davanıza devam edin ve umarım dava olayı bilen düzgün bir bilirkişiye düşer de raporu lehinize düzenler, siz de davayı kazanırsınız. Başka yapacak bir şey yok. Geçen hafta bu köşeden okudunuz. Dünyada sosyal güvenlikte en düşük açığı veren ülke olmamıza rağmen, sosyal güvenlik açıkları bahane edilerek gurbetçilerimizin yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik haklarını ellerinden alma durumu gerçekleşebilir. Bu sebeple okurlarımız ve gurbetçilerimizin yasa değişmeden bir an önce borçlanma haklarını kullanmalarında fayda var.